Tháng Tư 20, 2015

Tiết kiệm tối đa chi phí với hình thức thuê phần mềm gCadas

Hiện nay, phần mềm địa chính gCadas của eKGIS đã và đang được rất nhiều đơn vị sử dụng cho công tác kiểm kê đất đai, […]
Tháng Tư 14, 2015

Thông báo cập nhật chức năng mới 04/2015

Tháng Tư 8, 2015

Thông báo cập nhật chức năng mới 03/2015

Tháng Tư 1, 2015

Phát hiện cạnh giao thông, thủy hệ hẹp – chức năng đặc biệt của gCadas

Hiện nay, gCadas – phần mềm Địa chính đang được sử dụng hâù hết ở các Trung tâm CNTT thuộc sở TNMT, Trung tâm kỹ thuật […]