Hỗ trợ và tính năng cập nhật

Liên tục cập nhật các tính năng cho gCadas (phiên bản Pro) - phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký - cấp GCNQSDĐ, Thống kê, kiểm kê đất đai...

1Thực hiện các công việc địa chính trên phiên bản gCadas CAD (New Version)
2Giới thiệu phân hệ địa hình (san nền) và bài toán tính khối lượng đào đắp trên nền Microstation V8i
3gCadas -Tích hợp thông tin thuộc tính Vilis từ file Excel (bổ sung nghĩa vụ tài chính) và Xuất siêu dữ liệu theo TT75
4Hướng dẫn số hóa thửa đất trên nền ảnh google Map để thực hiện trích đo tách thửa, xuất HSKT, kết quả đo đạc áp dụng cấu hình mẫu của Văn phòng đăng ký đất đai Tp Thanh Hóa
5gCadas Cập nhật tính năng vẽ tim đường tự động trong công tác xây dựng CSDL Địa chính (Thông tư 75)
6Nâng cấp phần mềm chạy bản đồ (*.DGN) trên hai phiên bản Micro V7 và V8
7Tạo đường bao thửa cho nhiều tờ
8Chuyển nhãn quy chủ thành nhãn Lâm nghiệp
9Xuất danh sách tọa độ của bản đồ theo cell
10Hồ sơ tách thửa liền kề
11 Hồ sơ thửa đất cắt theo Fence
12Hồ sơ thửa đất 2019
13Nâng cấp chức năng tạo Sơ đồ hình thể 2018
14Đồng bộ nhãn vẽ từ các phần mềm Famis, Emap, TMV.Map
15Nối điểm tự động
16Cập nhật tính năng chạy phiếu thửa cho Nam Định.
17Ngày 05/07/2016: Hỗ trợ chuyển đổi bản đồ định dạng Cad sang MicroStation V8i
18Ngày 15/05/2016: Cập nhật chức năng vẽ nhãn loại đất pháp lý cho TTKT Hòa Bình.


19Ngày 10/05/2016: Thêm chức năng tìm kiếm khoanh vẽ.20Ngày 07/05/2016: Cập nhật chức năng vẽ tọa độ có hiển thị độ cao của Khánh Hòa.


21Ngày 06/05/2016: Cập nhật chức năng xuất đơn đăng ký tự động thêm xã, huyện tỉnh nếu địa chỉ thửa bị thiếu.
22Ngày 05/05/2016: Hướng dẫn In GCN của Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
1.Chọn template GCN


2. In giấy chứng nhận
23Ngày 03/05/2016: Cập nhật sửa phần mềm gán thông tin ngày cấp , nơi cấp ở những level khác nhau.
24Ngày 25/04/2016: Cập nhật mẫu kê khai Vĩnh Phúc


25Ngày 25/04/2016: Kiếm tra (rà soát) thông tin của giấy chứng nhận


Click vào nút kiểm tra để chạy chức năng.

26Ngày 22/04/2016: Xuất danh sách công khai theo Thông tư 24


27Ngày 21/04/2016: In danh sách các thửa nông nghiệp chung 1 chủ


28Ngày 20/04/2016: Chạy giấy chứng nhận nhiều thửa có hình thể không liền kề (Yêu cầu của Công ty Trắc Địa & Bản đồ Vĩnh Phúc)
a. Chạy tạo sơ đồ hình thể như bình thường.
b. Chọn mẫu GCN Vĩnh Phúc

In giấy chứng nhận nhiều thử như bình thường
29Ngày 19/04/2016: Tạo đơn tách đất rừng riêng ra 1 đơn.


Nhà ông Thổ có 7 thửa đất trong đó có 1 thửa ONT, 1 thửa đất RSM ,5 thửa LUC.
Nhà ông thổ có 4 đơn trong đó có 2 đơn NN(Do đã đặt 1đơn nhiều nhất ko quá 4 thửa), 1 đơn đất ở, 1 đơn đất rừng.
30Ngày 29/03/2016: Xuất danh sách thửa bỏ


Chức năng sẽ xuất danh sách các thửa bỏ

31Ngày 28/03/2016: Kiểm tra nhãn chồng đè (text, textnode)Bạn chọn level đối tượng chồng đè

Sau đó ấn nút lấy dữ liệu sẽ load ra danh sách các đối trượng trùng đè. bạn kiểm tra và sửa lỗi.
32Ngày 25/03/2016: Thêm tùy chọn cập nhật các thửa đất chưa có nhãn trong chức năng vẽ nhãn địa chính
Tùy chọn trên nhằm giải quyết bài toán (1) vẽ nhãn một tờ bản đồ chưa hoàn thiện (2) Dà soát các thửa bị thiếu nhãn trong phần vẽ nhãn tự động thông minh.

33Ngày 25/03/2016: Thêm tùy chọn xuất GCN với hình thể là tọa độ thực
Cụ thể "Thêm tùy chọn xuất GCN với hình thể là tọa độ thực"


Theo mặc định từ trước đến nay GCN của phần mềm luôn xuất hình thể với tọa độ thực.
Nhưng có một vấn đề là nếu xuất như vậy thì k ích cỡ các chữ trong file DGN là không giống nhau (có thửa kích cỡ chữ 1.2 có thửa kích cỡ 1.5 do khung đang chạy hình thể) mặc dù khi in ra giấy trong các giấy không khác nhau.
Yêu cầu là làm sao để cho các kích cỡ của các giấy giống nhau (hình thể có thể không phải là tọa độ thực )
Nếu để dấu check sẽ chạy với mặc định từ trước đến nay của phần mềm.
Nếu bỏ check sẽ scale hình thể theo khung giống TMV.Map ngày trước.
34Ngày 22/03/2016: Thêm mới chức năng Biên tập vẽ đường điện cao thế, hạ thế
Cụ thể:


35Ngày 22/03/2016: Thêm mới chức năng biên tập vẽ nhãn quy chủ36Ngày 21/03/2016: Cập nhật chức năng - Xuất dữ liệu không gian Vilis


Thực hiện:

Đối với đối tượng nhà cần chạy tạo vùng nhà trước khi chạy xuất shape file. Còn các đối tượng khác phần mềm lấy trực tiếp từ bản đồ. Kết quả:

37Ngày 18/03/2016: Thêm trường dữ liệu diện tích pháp lý của mục đích sử dụng


Tích chọn:

Kết quả:

38Ngày 18/03/2016: Cập nhật chức năng chuyển file excel LandData của Cục bản đồ quân đội.
Các bước thực hiện :

Tích chọn:Kết quả thực hiện:

39Ngày 16/03/2016: Sửa lỗi xuất dữ liệu thuộc tính sang Vilis


Nguyên nhân: Do dữ liệu mới cập nhật thêm danh mục đơn vị hành chính(do người dùng tự cập nhật) nên khi chuyển máy ko kèm theo danh mục của máy đã làm.

40Ngày 16/03/2016:Cập nhật chức năng Xuất shapefile nhà cho Vilis - thêm tùy chọn xuất từ CSDL


Tích chọn:

Kết quả thực hiện:

41Ngày 15/03/2016: Cập nhật chức năng xuất shape file Vilis xuất trường diện tích pháp lý
Các bước thực hiện:

Tích chọn:

Kết quả thực hiện:

42Ngày 15/03/2016:Cập nhật chức năng vẽ nhãn địa chính"Thêm tùy chọn vẽ số thửa cũ"


Tích chọn:

Kết quả thực hiện:

43Ngày 13/03/2016: Cập nhật Tạo bản đồ chủ đề


- Nút thực hiện sẽ chạy theo bảng danh mục ở file loaiDat.txt


– Nút Tô màu sẽ chạy theo màu mình đã chọn.

44Ngày 13/03/2016: Thêm tùy chọn chuyển sổ mục kê của Cục Bản đồ quân độ thành excel đầu vào


+ Chọn file excel cần chuyển đổi + Chọn sheet cần chuyển + Chọn định dạng chuyển là Sổ mục kê TT25- Cục bản đồ

45Ngày 13/03/2016: Thêm tùy chọn bỏ số hiệu đỉnh thửa trong chức năng "Tạo sơ đồ hình thể".
+ Vào chức năng Tạo sơ đồ hình thể theo đường dẫn như ảnh.

+ Chọn vào tab tùy chọn.

46Ngày 24/2/2016: Cập nhật chức năng Triểm điểm từ máy Set500
Mở chức năng nhập file Trị đo

Chọn file trị đo

Ấn nút triển điểm
47Ngày 27/01/2016: Thêm mới chức năng "Vẽ nhãn quy chủ từ file excel"
Cụ thể:

1. Đường dẫn file excel để vẽ nhãn
2. Tùy chọn các cột để làm khóa theo thứ tự là số hiệu tờ bản đồ, số thứ tự thửa
3. Danh sách các cột trong excel để vẽ ra nhãn.

Video hướng dẫn:
48Ngày 19/1/2016: Cập nhật chức năng In HSKT gộp chung vào 1 file .PDF
Chức năng được sử dụng để in Hồ sơ thửa đất gộp 3 hồ sơ, bản mô tả, kết quả đo đạc, trích lục vào 1 file pdf cho tìm kiếm và kiểm tra dễ dàng hơn.

Chọn"In 3 hồ sơ"
49Ngày 15/1/2016: Cập nhật chức năng "Sửa lỗi tự động cho nhiều tờ"
Các bước thao tác:Chọn các tờ bản đồ cần chạy:

Ấn nút "chấp nhận"
50Ngày 12/1/2016: Thêm mới tiện ích "Sửa nhãn địa chính cũ 1 lớp thành 3 lớp - 3 màu" theo quy định mới của Thông tư 25
Cập nhật chức năng chuyển nhãn 3 màu:
File bản đồ trước khi chuyển:

Thực hiện chức năng:

Giao diện thay đổi level- màu:

Kết quả:
51Ngày 12/1/2016: Thêm chức năng: "Tạo danh sách trình kí"


52Ngày 7/1/2016: Thêm cel kí hiệu "Trường học" và "Bệnh viện".
53Ngày 6/1/2016: Thêm mới chức năng "Tạo đơn cấp đổi từ nhãn".


54Ngày 3/1/2016: Cập nhật phiếu xác nhận kết quả đo đạc của Lào Cai.


Thực hiện :

Kết quả:

55Ngày 2/1/2016: Tạo biên bản họp xét cho đơn cấp đổi, cấp mới theo đợt đăng kí.


56Ngày 21/12/2016: Cập nhật chức năng "Xuất sổ địa chính điện tử" lọc theo địa chỉ , thường trú.
57Ngày 11/12/2015: Thêm tiện ích Duyệt mở file *.dgn
Được sử dụng trong công tác biên tập sơ đồ hình thể, kiểm tra giấy chứng nhận để tránh phải lặp đi lặp lại đông tác đóng mở file. Vào Công cụ -> Tiện ích -> Duyệt, mở file DGN
58Ngày 11/12/2015: Thêm mới chức năng gán dữ liệu từ file mdb của Việt Map
Thêm chức năng gán thông tin từ file mdb (Dữ liệu của VPĐK tỉnh Vĩnh Phúc). Vào Hồ sơ-> Gán thông tin -> Gán thông tin từ file mdb.

Thực hiện :

Kết quả:

59Ngày 07/12/2015: Thêm chức năng xuất cuối sổ mục kê
Trong chức năng in sổ mục kê thêm nút chạy thống kê cuối sổ mục kê.

Thực hiện :

Chọn xuất:

60Ngày 27/11/2015: Cập nhật chức năng " Xuất Sổ mục kê"
Thêm tùy chọn ghi đa mục đích trên 1 dòng với hiện trạng, có xuất thông tin chính phụ với cột hiện trạng hay không>>Tùy chọn dung để có hiển thị -C,-P ở cột hiện trạng trên sổ mục kê hay không. Hiện nay do các hiểu của mỗi người khi đọc TT25 khác nhau nên hiện tại có ghi thông tin trên hay không còn phụ thuộc vào địa phương. Anh/chị nên hỏi ý kiến đơn vị kiểm tra trước khi in sổ
61Ngày 26/11/2015: Thêm chức năng gộp sổ địa chính điện tử
Chức năng cho phép gộp các file sổ địa chính vào 1 file.
>>Đây là chức năng phục vụ cho công tác đóng gói giao nộp sản phẩm là sổ địa chính điện tử. Địa phương sẽ bắt anh/em đóng gói sổ địa chính điện tử thành các file word mỗi file 200 trang xếp theo tên chủ.

Thực hiện :

Kết quả:

62Ngày 23/11/2015: Cập nhật chức năng nhập thông tin từ excel
Thêm tùy chọn gộp giấy chứng nhận theo những thông tin nào(số phát hành , mã vạch, sổ vào sổ) áp dụng cho các trường hợp : - 1 đơn 1 số vào sổ ,1 mã vạch nhiều giấy(chỉ theo số phát hành) - Giấy in chưa có số phát hành, chỉ có gộp theo số vào sổ. - Tách giấy khi các số vào sổ bị trùng nhưng khác năm cấp (Quảng Bình, Hưng Yên)
63Ngày 23/11/2015: Cập nhật chức năng vẽ nhãn quy chủ lâm nghiệp lấy thông tin từ excel
"Thêm chức năng mới vẽ nhãn quy chủ lâm nghiệp lấy thông tin từ excel(có file mẫu) Vào Bản đồ-> Bản đồ lâm nghiệp-> Vẽ nhãn quy chủ lâm nghiệp"

64Ngày 23/11/2015: Thêm mới chức năng "Xuất các biểu cho bản đồ lâm nghiệp"

65Ngày 05/11/2015: Thêm mới chức năng " Xuất TXT TMV.Map"
"Thêm mới chức năng xuất TXT TMV.Map Bản hồ-> Hồ sơ địa chính -> xuất thông tin thửa ra tệp văn bản-> Định dạng TMV.Map"

Thực hiện xuất dữ liệu :

Kết quả:

66Ngày 28/10/2015: Cập nhật chức năng Vẽ nhãn quy chủ cho nhiều tờ
- Thêm tùy chọn thứ tự các thông tin xuất ra. - Thêm tùy chọn vẽ thông tin chủ: tên chủ + tên vợ chồng.
67Ngày 24/10/2015: Cập nhật chức năng xuất sổ địa chính- Tùy chọn phân trang đất ở
Thêm tùy chọn có phân trang theo mục đích sử dụng không. Các thửa đất ở chia riêng 1 trang, các thửa nông nghiệp 1 trang>> Tùy chọn được sử dụng khi mà đơn vị kiểm tra bắt phải phần trang theo mục đích sử dụng, hay phân trang theo loại đơn(đơn cấp mới cho đất nông nghiệp, đơn cấp đổi cho đất ở)

Tạo sổ :

Chọn:

68Ngày 24/10/2015: Cập nhật chức năng gán thông tin thửa
"Trong chức năng quản lý thửa đất, phần gán thông tin thửa đất thêm tùy chọn gán thông tin mục đích sử dụng (Ghi ký hiệu mục đích sử dụng (ONT, DGT), chức năng này sẽ không áp dụng cho trường hợp đa mục đích)"

Chọn "Gán" :

Thực hiện "Chọn MDSD":

69Ngày 22/10/2015: Thêm chức năng xuất TXT Famis
Trong chức năng kết xuất Famis có thêm tùy chọn có xuất file txt và diện tích thổ cư.
70Ngày 10/09/2015: Cập nhật chức năng "Bật, tắt, xóa các lớp cho nhiều tờ"
Công cụ>>Tiện ích>>Làm việc với Level trên nhiều tờ
71Ngày 10/09/2015: Cập nhật chức năng "In hồ sơ thửa đất - Tùy chọn in 1 mặt hoặc 2 mặt"
Bản đồ>>Hồ sơ thửa đất>>In hồ sơ thửa đất>> tùy chọn in một mặt hoặc 2 mặt

Thực hiện tùy chọn:
72Ngày 10/09/2015: Cập nhật chức năng "Xuât đơn đăng ký cấp đổi và cấp mới"
Thêm tùy chọn cho xuất đơn đăng ký vào 1 file để dễ dàng khi in vào Hồ sơ>>Quản lý đơn đăng ký>>xuất>>Gộp chung file vào 1 đơn

Chọn và thực hiện :
73Ngày 22/08/2015: Cập nhật chức năng vẽ nhãn địa chính : "Vẽ nhãn địa chính tự động"
Trên gCadas chọn Bản đồ>> Bản đồ địa chính>>Vẽ nhãn địa chính tự động
74Ngày 15/09/2015: Thêm chức năng "Xuất biên bản bàn giao đất và thống kê diện tích cấp GCN đất nông nghiệp"
"- Đối với biên bản bàn giao đất trên gCadas vào menu Bản đồ>>Hồ sơ thửa đất>>Biên Bản bàn giao - Đối với thống kê diện tích cấp GCN đất nông nghiệp trên menu gCadas chọn Hồ sơ>>Thống kê báo cáo>Thống kê danh sách diện tích cấp GCN đất nông nghiệp"

Thực hiện :

Kết quả:

75Ngày 19/08/2015: Thêm mới chức năng "Thống kê báo cáo"
"Bổ sung thêm xuất biểu Mẫu số 04c/ĐK DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ của Thông tư : 24/2014/TT-BTNMT - Thống kê số tờ, số thửa các tờ bản đồ"
76Ngày 17/08/2015: Xuất phiếu xác nhận diện tích và Sổ mục kê
Cập nhật mẫu phiếu xác nhận diện tích đo đạc và SMK (trong trường hợp có danh sách chung thửa)
77Ngày 17/08/2015: Nâng cấp chức năng "Nhập nhãn đa mục đích " - gán cho nhiều tờ (VD: ONT+CLN)
Cập nhật chức năng "Gán mục đích sử dụng (định dạng ONT+CLN) từ nhãn cho nhiều tờ". Cụ thể, Vào Hồ sơ -> Gán mục đích sử dụng từ nhãn -> Nhập nhãn đa mục đích cho nhiều tờ (VD: ONT+CLN)

Thực hiện nhập gán thông tin dữ liệu các tờ :
78Ngày 12/08/2015: Thêm mới chức năng " Xuất biểu kiểm kê - Biểu kiểm kê cấp Tỉnh"
Cập nhật chức năng Xuất biểu kiểm kê - Biểu kiểm kê cấp Tỉnh, cụ thể: Kiểm kê -> Xuất biểu kiểm kê -> Biểu kiểm kê cấp tỉnh

Thực hiện nhập dữ liệu các huyện để tổng hợp :
79Ngày 06/08/2015: Cập nhật chức năng "Xuất sổ địa chính điện tử có thông tin tài sản"
Xuất Sổ địa chính điện tử có thêm thông tin tài sản (thông tin nhà)
80Ngày 06/08/2015: Thêm mới chức năng "Chuyển đổi file cel Vilis sang gCadas"
Thêm công cụ "Chuyền file excel của Vilis sang định dạng excel gCadas", Cụ thể: Vào Công cụ -> Xử lý sổ bộ -> Chuyển đổi file cel Vilis

Thực hiện:
81Ngày 06/08/2015: Cập nhật chức năng Vẽ nhãn địa chính theo diện tích pháp lý - dùng trong việc biên tập bản đồ sau cấp giấy.
Thêm tùy chọn vẽ theo "Diện tích pháp lý" trong chức năng - Vẽ nhãn Địa chính, Cụ thể:

Chọn "Diện tích pháp lý"
82Ngày 05/08/2015 : Thêm mới chức năng "Vẽ nhãn theo dự án VLAP - Hưng Yên "
"Thêm tools Vẽ nhãn ở dự án VLAP Hưng Yên cho thửa đa mục đích đã cấp giấy GCN:Ví dụ thửa đất ở có 4 mục đích thì vẽ thêm 4 dòng vào trong thửa (mỗi dòng 1 màu, 1 lớp khác nhau) ONT: 300BHK: 412LNK: 210TSN: 135"
83Ngày 01/08/2015: Thêm mới tiện ích "Tìm kiếm và thay thế text cho nhiều tờ"
Thêm tùy chọn chuyển đổi thuộc tính level khi tìm kiếm thay thế text cho nhiều tờ bản đồ>>Dùng để thay thế các text hoặc chuyển level cho text trên nhiều tờ, Cụ thể:

Chọn và thực hiện trên thư mục:
84Ngày 01/08/201: Thêm chức năng "Tính diện tích vùng giải tỏa"
"Update chức năng trong trường hợp biết rõ thông tin quy hoạch (VD: quy hoạch giao thông, đô thị....) trên nhãn vùng quy hoạch ", kết xuất biểu giải tỏa, diện tích trong ngoài quy hoạch.
85Ngày 01/08/2015: Thêm chức năng "Kết xuất bản đồ hiện trạng theo famis để giao nộp file .pol"
"Update chức năng trong trường hợp thể hiện các mã loại đất đa mục đích và các loại đất mới theo TT28"
86Ngày 31/07/2015: Thêm công cụ vẽ đường cầu, cống, đập trong bản đồ hiện trạng
Trên menu gCadas chọn Kiểm kê>>Biên tập>>Vẽ đường>> chọn cầu hoặc cống để biên tập cho bản đồ hiện trạng sử dụng đất
87Ngày 22/07/2015: Thêm chức năng vẽ Line style cho bản đồ hiện trạng (TT28)
Thêm chức năng vẽ Line style ranh giới loại đất cho các tổ chức trong phần mềm gCadas chọn kiểm kê>>Biên tập>>Vẽ đường>>Ranh giới sử dụng đất
88Ngày 13/07/2015: Thêm chức năng xuất file TXT thông tin hiện trạng - liệt kê khoanh đất ra TXT để nhập vào Famis
"Thêm chức năng xuất thông tin liệt kê khoanh đất ra TXT để nhập vào famis. Mẫu định dạng TXT do anh Hùng cty Khoáng Sản cung cấp Đường dẫn chạy chức năng: Kiểm Kê -> Bản đồ hiện trạng sử dụng đất -> Xuất file txt thông tin hiện trạng"
89Ngày 08/07/2015: Thêm chức năng "Đổi mật khẩu - đối với các tài khoản thuê bao "
Thêm chức năng đổi mật khẩu đối với những tài khoản thuê bao. Cụ thể: sau khi đăng nhập tài khoản thuê bao >> chọn menu "Trợ giúp" trên thanh công cụ >> Chọn "Đổi mật khẩu"
90Ngày 01/08/2015: Thêm mới chức năng "Thay đổi thứ tự hiển thị các lớp đối tượng khi in bản đồ "
Update chức năng mới trong menu ""Công cụ -> Tiện ích-> Thay đổi thứ tự hiển thị"". Cụ thể, trong trường trên bản vẽ các đối tượng dạng line(vd: Ranh giới xã, huyện, tỉnh...), dạng text, dạng cel nằm dưới các lớp vùng fill màu. Chức năng này cho phép đẩy các đối tượng đó lên trên lớp fill màu trước khi in bản đồ.
91Ngày 6/7/2015: Cập nhật chức năng " Vẽ nhãn địa chính có chế độ in nghiêng"