- HDSD gCadas dành cho DC xã, VPDK cấp huyện, Phòng TNMT

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm gCadas 

- Hướng dẫn cài đặt gCadas

- Bộ cài MicroStation V8i (SELECT Series 3) Version 08.11.09.357

- Thư viện hỗ trợ cài đặt gCadas

- Nguồn font bddc (full) + tool hỗ trợ font trong MicroStation V8i 

- Công cụ (tools) hỗ trợ convert dữ liệu  TMV.Cadas sang ExcelgCadas

- Phần mềm hỗ trợ điều khiển màn hình từ xa

- Hướng dẫn hồ sơ quét của Vilis 2.0