Chương IV: Quy trình áp dụng cho các VPĐK cấp huyện các chi nhánh và địa chính xã

1. Thực hiện chuẩn hóa BDDC theo TT25

+ Chuẩn hóa thông tin và chuyển Seedfile theo TT25 P1


+ Chuẩn hóa Khung bản đồ địa chính theo TT25 P2


+ Chuẩn hóa font cho bản đồ địa chính theo TT25


+ Thực hiện hồ sơ cấp giấy


+ Nâng cấp hoàn thiện thao tác thuận tiện xuất GCN, HSTĐ, trích đo, hình thể trên bản đồ V7


+ Tối ưu hóa cách kết xuất các HSKT, Trích đo, GCN trực tiếp trên BDDC 1 cách đơn giản, nhanh nhất.


2. Thực hiện trích đo thửa đất tại chi nhánh các Văn phòng cấp huyện

+ Thực hiện trích đo cấp mới thửa đất


+ Thực hiện trích đo cấp đổi thửa đất


+ Trích đo địa chính - tách thửa, bản chính lý trích đo liền kề chuyển quyền cho nhiều hộ trên cùng thửa gốc (mẫu VPDK Tp.Việt Trì)


+ gCadas - Quy trình thực hiện trích đo tách thửa có tài sản trên đất


3. Nghiệp vụ xử lý đơn từ, Giấy chứng nhận tại địa chính xã và các VPDK chi nhánh cấp huyện

+ 3.1 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp mới bằng công cụ gCadas

DL Demo của huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.2 Hướng dẫn thực hiện hồ sơ cấp đổi GCN bằng công cụ gCadas

DL Demo của huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.3 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng toàn phần bằng công cụ gCadas

+ 3.4 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng một phần bằng công cụ gCadas

Demo DL huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
3.4.1 Hướng dẫn đơn chuyển nhượng nhiêù chủ bằng công cụ gCadas

+ 3.5 Hướng dẫn đơn tách thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.6 Hướng dẫn đơn cho tặng trọn thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.7 Hướng dẫn thực hành xuất đơn tặng cho một phần thửa bằng công cụ gCadas

+ 3.8 Hướng dẫn thực hiện đơn chuyển mục đích bằng công cụ gCadas

Demo DL huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc
+ 3.9 Thực hiện nghiệp vụ cấp GCN và đẩy dữ liệu lên hệ thống Vilis 2 0 tại các chi nhánh VPĐK

+ 3.10 Video Hướng dẫn thực hiện hợp thửa trong bản đồ địa chính

+ 3.11 gCadas giới thiệu quy trình đóng gói và cập nhật hồ sơ quét vào hệ thống Vilis 2 0 cho VPDK cấp huyện

+ 3.12 Video nâng cấp lưu trữ thông tin lịch sử thửa đất địa chính (Version 2020)

4. Tổng hợp báo cáo sổ bộ, thông tin biến động bao gồm: sổ theo dõi biến động, Sổ mục kê, Sổ cấp giấy, Sổ địa chính điện tử tại các chi nhánh văn phòng cấp huyện, thành phố thuộc hệ thống VPDK Đất đai.

4.1 Gcadas Hướng dẫn thực hiện Tổng hợp báo cáo sổ bộ, thông tin biến động tại các chi nhánh văn phòng cấp huyện, thành phố
4.2 gCadas - Hỗ trợ Tổng hợp báo cáo sổ bộ, thông tin biến động bao gồm: Sổ mục kê, Sổ cấp giấy, Sổ địa chính (TT09)
4.3 Thực hiện Giao dịch bảo đảm trên gCadas phục vụ công tác quản lý cho khối Văn phòng đăng ký Đất đai
4.4 gCadas - Giới thiệu phân hệ Cấp xã (phù hợp cho địa chính phường/xã) (Version 2021)
4.5 gCadas - Giới thiệu Mô hình quản lý dữ liệu tập trung trong việc chia sẻ dữ liệu bản đồ địa chính trong mạng LAN (Version 2021)
4.6 gCadas quản lý thế chấp thửa đất, xuất tất cả sổ bộ thuộc hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. (Version 2021)
4.7 Quy trình lưu trữ, cấp phát và tổng hợp tình trạng Phôi GCN tại hệ thống chi nhánh của VPDK Đất đai (Version 2021)
4.8 Cập nhật bổ sung thông tin giá đất để chạy hồ sơ cho VPDK cấp huyện (VD: Bình Phước , Bình Định...)
4.9 Quy trình thực hiện cập nhật kiểm tra tra cứu giá đất tại nhiều vị trí cho hệ thống VPĐK Đất đai
4.10 Quy trình kết xuất trích đo chuyển mục đích cho hệ thống chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai
4.10 Nâng cấp Quy trình thực hiện xuất bản đồ trích đo, vẽ (lập) hồ sơ vùng quy hoạch khu đất, lô đất ...phục vụ việc thu hồi, bồi thường , GPMB cho đơn vị tổ chức