Chương VII: Các tiện ích và hỗ trợ của phần mềm gCadas

1. Hỗ trợ của phần mềm
+ [1]gCadas- giới thiệu bộ Video HD việc xử lý hồ sơ cấp huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh


+ [2]gCadas- giới thiệu bộ Video HD việc xử lý hồ sơ cấp huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh


+ [3]gCadas- giới thiệu bộ Video HD việc xử lý hồ sơ cấp huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh[4}gCadas- Xuất Kết quả đo đạc tách thửa Hoành Bồ 2019 Quảng Ninh


+gCadas -Video HD các chi nhánh VPDK Hà Nội thực hiện cập nhật dữ liệu bản đồ chính quy , kết xuất biên bản, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ năm 2020.


+gCadas -Video HD Hướng dẫn tách hợp thửa, kết xuất biên bản giao đất, trích đo tại Hà Nội năm 2020.


+gCadas -Video nâng cấp lưu trữ thông tin lịch sử thửa đất địa chính (Version 2020).


+gCadas - Video HD vẽ nhãn địa chính định dạng tỉnh Bình Thuận


+gCadas - Video HD chạy trích đo nhiều thửa có giáp ranh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


+gCadas - Video HD chạy trích đo tách nhiều thửa của huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc


2. Tiện ích của phần mềm
+Chức năng "Ứng dụng chuyển đổi DL từ AutoCad sang MicroStation V8i để xuất inGCN bằng phần mềm gCadas


+Chức năng "Kết xuất dữ liệu Autocad sang Microv8i để xuất HSKT


+ Kết xuất bản đồ địa chính sang phần mềm Famis


+ Vẽ nhãn quy chủ từ file excel


+ Thực hiện việc kết xuất thửa tứ cận khác tở bản đồ trên sơ đồ hình thể


+ Hướng dẫn xuất dữ liệu sang Famis và có thể thao tác sản phẩm bên phần mềm famis


+ Vẽ nhãn thửa Nam Định


+Chức năng "nối điểm tự động" trong Bản đồ địa chính


+gCadas -Thực hiện trích đo, khoanh vẽ biên tập BDDC trên Google Map


+gCadas - Nâng cấp chức năng tạo SĐHT 2018


+gCadas - Tham chiếu Bản đồ trên Google Map & Đưa cắt ảnh vệ tinh về file DGN phục vụ công việc số hóa, rà soát hiện trạng Đất đai!


+gCadas - Giới thiệu tiện ích tạo GCN, Trích đo, Hồ sơ thửa đất, HSKT, hình thể Thửa đất thủ công theo fence bỏ qua Topology, CSDL.


+gCadas 2020 - Nâng cấp phần mềm chạy bản đồ (*.DGN) trên hai phiên bản Micro V7 và V8