Chương VII: Tiện ích của phần mềm gCadas

+ Kết xuất bản đồ địa chính sang phần mềm Famis


+ Vẽ nhãn quy chủ từ file excel


+ Thực hiện việc kết xuất thửa tứ cận khác tở bản đồ trên sơ đồ hình thể


+ Hướng dẫn xuất dữ liệu sang Famis và có thể thao tác sản phẩm bên phần mềm famis


+ Vẽ nhãn thửa Nam Định


+Chức năng "nối điểm tự động" trong Bản đồ địa chính


+Chức năng "Ứng dụng chuyển đổi DL từ AutoCad sang MicroStation V8i để xuất inGCN bằng phần mềm gCadas


+Chức năng "Kết xuất dữ liệu Autocad sang Microv8i để xuất HSKT


+gCadas -Thực hiện trích đo, khoanh vẽ biên tập BDDC trên Google Map


+gCadas - Nâng cấp chức năng tạo SĐHT 2018


+gCadas - Video HD vẽ nhãn địa chính định dạng tỉnh Bình Thuận


+gCadas - Video HD chạy trích đo nhiều thửa có giáp ranh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


+gCadas - Video HD chạy trích đo tách nhiều thửa của huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc