Chuyển tới nội dung

TÀI LIỆU gCadas

- HDSD gCadas dành cho DC xã, VPDK cấp huyện, Phòng TNMT

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm gCadas

- Hướng dẫn cài đặt gCadas

– Bộ cài MicroStation V8i (SELECT Series 3) Version 08.11.09.357

– Thư viện hỗ trợ cài đặt gCadas

– Nguồn font bddc (full) + tool hỗ trợ font trong MicroStation V8i

– Công cụ (tools) hỗ trợ convert dữ liệu TMV.Cadas sang ExcelgCadas

– Phần mềm AutoCad 2021

– Hướng dẫn hồ sơ quét của Vilis 2.0

– Quy trình thành lập bản đồ kê khai đăng ký, CGCN QSDD bằng phần mềm gCadas

– Quy trình thành lập bản đồ – kê khai đăng ký, CGCN QSDĐ – xây dựng CSDL địa chính theo thông tư 05