TẠI SAO CHỌN gCadas?

BẢNG GIÁ SẢN PHẦM & DỊCH VỤ


Bảng giá mua mới phần mềm gCadas 2017

STT

Hàng hóa

Mô tả

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

1

gCadas CE

Các chức năng cơ bản cho nhu cầu kiểm tra, đánh giá dữ liệu không gian và thông tin thuộc tính bản đồ địa chính

License

Miễn phí

2

gCadas Pro 2017

1. Phân hệ kiểm kê đất đai

2. Phân hệ thống kê đất đai

3. Phân hệ thành lập bản đồ địa chính

4. Phân hệ đăng ký cấp GCN

5. Phân hệ xây dựng cơ sở dữ liệu

License/Khóa cứng

8.000.000

3

gCadas Ent 2017

1. Phân hệ kiểm kê đất đai

2. Phân hệ thống kê đất đai

3. Phân hệ thành lập bản đồ địa chính

4. Phân hệ đăng ký cấp GCN

5. Phân hệ xây dựng cơ sở dữ liệu

6. Phân hệ hỗ trợ công tác đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới các nông - lâm trường;

7. Phân hệ hỗ trợ cắm mốc và xác định ranh giới địa giới hành chính;

8. Phân hệ hỗ trợ lập bản đồ và lập biểu quy hoạch sử dụng đất

License/Khóa cứng

10.000.000

Bảng giá nâng cấp từ gCadas 2015

STT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

1

Nâng cấp từ gCadas SE 2015 lên gCadas Pro

License/Khóa cứng

4.000.000

2

Nâng cấp từ gCadas SE 2015 lên gCadas Ent

License/Khóa cứng

6.000.000

3

Nâng cấp từ gCadas Pro 2015 lên gCadas Ent

License/Khóa cứng

3.000.000

4

Nâng cấp từ gCadas Pro 2016 lên gCadas Ent

License/Khóa cứng

3.000.000

5

Nâng cấp từ gCadas SE 2016 lên gCadas Pro

License/Khóa cứng

6.000.000

6

Nâng cấp từ gCadas SE 2016 lên gCadas Ent

License/Khóa cứng

8.000.000


Bảng giá thuê phần mềm gCadas

STT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

1

Thuê phần mềm gCadas Pro

Năm/Khóa cứng

2.000.000

2

Thuê phần mềm gCadas Ent

Năm/Khóa cứng

2.500.000

Dịch vụ khác

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn giá

(VNĐ)

Số lượng

Thành tiền

(VNĐ)

1

Đào tạo sử dụng phần mềm địa chính gCadas tại Hà Nội

khóa học/2 ngày

miễn phí

01

miễn phí

2

Bảo hành và cập nhật phần mềm theo các quy định mới của bộ TN & MT

tháng

miễn phí

36

miễn phí

3

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (qua điện thoại, Skype,TeamView)

tháng

miễn phí

không giới hạn

miễn phí

Ghi chú :

- Khách hàng chịu chi phí đi lại, ăn ở và công tác phí theo quy định cho cán bộ đào tạo của công ty trong trường hợp có nhu cầu đào tạo phần mềm tại địa điểm ngoài Hà Nội

    Chính sách áp dụng:
  • Áp dụng từ 20/01/2017 đến 31/12/2017
  • Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
  • Áp dụng đơn giá bằng 50% đơn giá cho khách hàng nâng cấp từ eMap, eCadas (TMV,Map, TMV.Cadas) lên gCadas


Các phiên bản Phần mềm gCadas


DÙNG THỬ NGAY BÂY GIỜ

Thành lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSĐ và xây dựng dữ liệu địa chính...chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!
 
 
 
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp về sản phẩm


Bộ phận tư vấn và Hỗ trợNguyễn Việt Dũng

Hỗ trợ kỹ thuật