Chuyển tới nội dung

Blog

Thông báo cập nhật chức năng mới 04/2015

Trong thời gian vừa qua,  chúng tôi đã nhận được  những phản hồi tích cực từ phía  khách hàng sau khi sử dụng phần mềm địa chính gCadas. Nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả công việc một cách tối đa, chúng tôi vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo để cho ra những cải tiến phục vụ tốt nhất  đáp ứng mọi nhu cầu, mục đích sử dụng.

Ngoài những tính năng  mới được cập nhật trong tháng 3/2015, tháng 4/2105 gCadas đã cập nhật thêm những tính năng mới, được coi là những cải tiến tốt nhất phục vụ cho công việc kiểm kê 2015.

  • Sửa lại chức năng vẽ khung bản đồ hiện trạngSửa lại theo đúng những quy định của phụ lục 04, thông tư 28/2014
  • 10/04/2015Hỗ trợ gán nhãn cho trường hợp LUA : UBQ : 200,LUA : GDC : 300Hỗ trợ cho trường hợp làm kiểm kê mà một thửa có nhiều mục đích, nhiều đối tượng sử dụng
  • 05/04/2015Chuyển MapInfo vào DGNHỗ trợ vẽ lại các đối tượng hình học từ MapInfo lên bản đồ DGN và cho phép vẽ cả nhãn lên DGN
  • 05/04/2015Trong phần quản lý thông tin thửa đất cho phép nhập thêm thửa đất (thửa ko có trên bản đồ)Hỗ trợ để đưa các trường hợp không có bản đồ mà chỉ có trích đo vào phần mềm để quản lý, kê khai, cấp giấy (đặc biệt là các thửa đất của tổ chức)
  • 05/04/2015Thêm chức năng biên tập bản đồ địa chính: Trải cell nghĩa địa
  • 05/04/2015Thêm tuỳ chọn Xuất mẫu giao nhận diện tích ra Excel
  • 05/04/2015Thêm chức năng Xuất biên bản bàn giao hiện trạng
  • 05/04/2015Thêm chức năng tự động tính diện tích trong, ngoài QH cho thửa đất
  • 05/04/2015Thêm chức năng gán thông tin từ nhãn cho nhiều tờ bản đồ
  • 05/04/2015Cập nhật thông tin khoanh đất từ bảng liệt kê khoanh đất

Tin liên quan